1. Dacă am completat formularul de preînscriere, mai este necesar să mă înscriu?
Da. Înscrierea la programele de perfecţionare se face doar prin intermediul aplicației de înscriere on-line, disponibilă pe site-ul proiectului http://evro.didacticalimbiiromane.ro/. Doar preferințele definite în cadrul aplicației de înscriere on-line vor fi luate în considerare la realizarea grupelor.

2. Care este grupul țintă căruia i se adresează acest proiect?
Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar (cls. 0 – IV, cls. V-VIII, cls. IX – XII).

3. Care sunt costurile noastre, ca şi participanţi, la aceste programe de perfecționare?
Aceste programe sunt gratuite, costurile dumneavoastră sunt legate de masa, transport și cazare, dacă este cazul.

4. Ce documente trebuie să consulte un cadru didactic înainte de a se înscrie la programele de perfecționare?
Pentru a putea deține toate informațiile referitoare la procesul de selecție și la derularea programelor de perfecționare, orice cadru didactic interesat este rugat să consulte următoarele documente disponibile pe pagina web a proiectului: Regulamentul de înscriere, Metodologia de acordare a premiilor .

5. Pot participa la un program de perfecţionare doar on-line?
Nu, programele de perfecționare se desfășoară atât față în față cât și on-line.

6. În ce măsură influențează rata de participare la întâlnirile față în față șansa de a obține premiu?
Pentru a fi eligibil pentru premiu este nevoie de o rată de participare la întâlnirile față în față de cel puțin 75%. Această rată de participare presupune un număr maxim de 8 ore de absenţe motivate sau nemotivate. Pentru a vă informa cu privire la criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obținerea premiului, vă rugăm să accesați metodologia de acordare a premiilor, publicată pe site-ul web al proiectului.

7. În ce zile din săptămână se vor desfășura programele de perfecționare?
Programele de perfecționare se vor desfășura la sfârșit de săptămână, sâmbăta și duminica. În vacanțe programele de perfecționare se pot desfășura în zilele de luni și marți în loc de sâmbătă și duminică.

8. Cum se realizează distribuția pe grupe?
Conform preferințelor dvs., veți fi distribuit(ă) în cadrul unei grupe. O grupă trebuie să aibă maximum 18 participanți. Pentru realizarea unei grupe, pe lângă condiţia referitoare la numărul minim și maxim, participanţii trebuie să fi optat pentru același program de perfecţionare și pentru aceeaşi locație de livrare.

9. Câte persoane pot beneficia de premiu în cadrul unei sesiuni?
Conform metodologiei de acordare a premiilor, pot beneficia de premiu toate persoanele care sunt eligibile. Viramentul sumei aferente premiului în contul personal se va face după promovarea examenului aferent programului de perfecţionare, în momentul existenţei disponibilului în contul proiectului.

10. Câte programe de perfecţionare poate urma un cadru didactic în cadrul unei singure sesiuni de livrare?
În cadrul unei singure sesiuni de livrare, un cadru didactic poate participa la un singur program de perfecţionare, chiar dacă în momentul înscrierii a specificat mai multe programe de perfecţionare.

11. Inspectorii de învățământ primar și secundar de specialitate limba română pot participa la programele de perfecționare din cadrul acestui proiect?
Da. Inspectorii de învățământ primar vor opta pentru un program/programe de perfecționare aferente ciclului primar, iar inspectorii din cadrul învățământului secundar, specialitatea română, vor opta pentru un program/programe de perfecționare aferente ciclului secundar.

12. Cadrele didactice care predau limba română la clase din învățământul special pot participa la programele de perfecționare din cadrul acestui proiect?
Da. Cadrele didactice care predau limba română la clase din învățământul special vor alege programul/programele de perfecționare care se corelează cu ciclul de invățământ aferent curriculei de invățământ după care predau la clasă.

13. Daca predau la clasa 0 disciplina comunicare în limba română, pot participa la unul din programele de perfecționare din cadrul proiectului?
Da. La clasele 0, I și a II-a, disciplina din planul de învățământ se numește comunicare în limba română.