Informații referitoare la proiect:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competențelor profesionale a 1560 cadre didactice, care predau limba română în învățământul preuniversitar, în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor.

Activităţile proiectului sunt următoarele:

A1. Managementul proiectului;
A2. Informarea și publicitatea;
A3. Achizițiile publice;
A4. Dezvoltarea și acreditarea a 6 programe de perfecționare pentru limba română (P1 – P6);
A5. Dezvoltarea și acreditarea unui program de perfecționare de TIC (P7);
A6. Dezvoltarea ghidului evaluatorului debutant;
A7. Furnizarea programelor de perfecționare P1-P7 și a ghidului evaluatorului debutant.

Rezultate anticipate:

  • 7 programe de perfecţionare acreditate MEN prin Ordinul Ministrului nr. 4383/22.08.2014:

P1: Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – ciclul primar;
P2: Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – învățământul secundar;
P3: Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română – ciclul primar;
P4: Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română – învățământul secundar;
P5: Limba română – evaluarea competenței lingvistice la ciclul primar;
P6: Limba română – evaluarea competenței lingvistice la învățământul secundar;
P7: Instrumente TIC care pot fi folosite în evaluare de către cadrele didactice care predau limba română.

  • 1 ghid al evaluatorului debutant
  • 1560 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar instruite în programele de perfecţionare
  • o pagină WEB pentru asigurarea comunicării